Tek kostnad med regulering av fylkesveg sjølve

Anfinn Sjåstad (Frp) fekk med seg resten av politikarane på at Selje kommune regulerer fv. 620 sjølve. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Anfinn Sjåstad (Frp) fekk med seg resten av politikarane på at Selje kommune regulerer fv. 620 sjølve.