Om du flyttar til denne bygda, betalar dei husleiga di

Bygdene i Kolset krins jobbar for å tiltrekke seg fleire tilflyttarar. No vil dei tilby moglege tilflyttarfamiliar til bygda husleige i tre månader, og ein eigen fadderfamilie for å bli best mogeleg integrert i bygda. På sikt kan dei bygge hus i Kolset byggefelt, som har seks tomter, ferdig regulert. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Kan det freiste med betalt husleige i tre månader og ein eigen fadderfamilie? Dette er noko av det utviklingslaget i Kolset krins tilbyr tilflyttarfamiliar i sitt bulyst-prosjekt.