Vann fram med sitt syn

Skal bli høyrt: Heidi Rønhovde er glad for at KS var lydhøyre for fagorganisasjonen sitt syn. Arkivfoto 

Nyheter

Fagforbundet i samarbeid med Sjukepleiarforbundet og Utdanningsforbundet i Vågsøy, vann fram i tvistesaka mot Vågsøy kommune der dei påpeikte at tillitsvalde ikkje hadde fått vere med i prosessen.