Enige om ombygging av barnehagen, men prisen dobles

Nytt forslag: Tirsdag behandler utvalget saken om hva man gjør med Holvik barnehage. 

Nyheter

Tirsdag behandler oppvekst- og kulturutvalget saken om sambruk av Holvik barnehage nok en gang. Partene har i samråd kommet fram til en løsning til 6,7 millioner.