Kinn blir med i Nomil

Møtet i fellesnemda i Kinn der dei endeleg vedtok at Kinn blir med i Nomil.  Foto: Eva Westvik

Nyheter

Kinn kommune blir ein del av Nomil (Nordfjord Miljøverk) når Flora og Vågsøy slår seg saman.