Vil ha pilegrimssenter til Florø

Frå venstre avdelingsdirektør Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Berit Høivik , påtroppande kultursjef i Kinn kommune, Odd Gunnar Myhre,, sokneprest Kinn kyrkjekontor, Knut Magne Nesse, Siri Solbakken i Visit FjordKysten og leiar for fellesnemda i nye Kinn kommune, Jan Henrik Nygård (V).  

Nyheter

Pilegrimssenter i Florø fekk full støtte frå alle Vågsøy-politikarane  i fellesnemda i Kinn. Tidlegare har Selje vore peika på som naturleg pilegrimssenter.