Har sett seg lei på omkampar

Øyvind Reed innleia på næringslivsmøtet på Raudeberg måndag. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

– Vi er nøydde til å lære oss å framsnakke og snakke positiv, sjølv om vi er ueinige, seier Øyvind Reed.