Det avsette styret klagar på avgjerda

Lars Kjølen og Helge Hjelle   Foto: Eva Westvik

Nyheter

– Opplysningane frå oss har ikkje blitt høyrde og vi har hyra advokat til å sjå på saka, seier tidlegare styreleiar Helge Hjelle. Dei avsette styremedlemmene i Måløyraidsenteret klagar avgjerda til Stiftelsesklagenemda.