Rapport forsterkar politiet sine teoriar

Foto: Siri Kolseth 

Nyheter

Ein av dei sentrale rapportane etter dødsulukka i Kjølsdalen i romjula, forsterkar politiet sine teoriar om kva som har skjedde den tragiske romjulskvelden i 2018.