Passerer milliarden i lånegjeld

Programleiar Åslaug Krogsæter og leiar i fellesnemnda og ordførar i Selje, Stein Robert Osdal (KrF). Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

Framskrivingar viser at Stad kommune vil gå med millionunderskot i sine første leveår. I 2022 viser tabellane nær 22 millionar i negativt resultat. Lånegjelda passerer allereie 1. januar 1,1 milliardar.