Holvik barnehage:

Politikerne tok nytt grep: skiller bygdeaktivitetene helt ut fra barnehagen

Det var mange pauser og mange diskusjoner i formannskapet for å komme fram til løsningen en nå går for for Holvik barnehage. Styrer i Holvik barnehage Line Hodnefjell (t.h.) var til stede som publikum i møtet, men kunne svare på spørsmål fra politikerne i en pause. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Formannskapet i Vågsøy skulle behandle oppvekst- og kulturutvalgets innstilling på en 7 millioners ombygging av Holvik barnehage for å tilfredsstille både Arbeidstilsynets, bygd, korps og barnehagens ønsker for Holvik barnehage.