Stadlandet skule sikker på sykkel

Fire deltakarar frå Stadlandet skule på distriktsfinale i Førde.   Foto: Privat

Nyheter

NAFs sykkelopplæring, Sikker på sykkel, blir stadig større. I år ble det satt nok en rekord.

Over 43 000 barn fra hele landet deltar, og til slutt skal vi stå igjen med fire heldige vinnere som får sykle europafinale for NAF og Norge.

Hvert år inviterer NAF skoler i Norge til å delta i Sikker på sykkel – et opplæringsprogram for elever i alderen 10 til og med 12 år. Barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner.

I år deltar 43 100 barn i lokale prøver på skolene, deretter i distriktsfinaler og så landsfinale. Hvert år stiller frivillige fra NAF over hele landet opp for å hjelpe skolene til å gjennomføre opplegget. De to beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen 1. juni 2019 går videre til europafinalen til høsten.