Det er bestemt kor tid rettssaka skal starte

Foto: Erling Wåge 

Nyheter

Rettssaka etter båtulukka i Selje i mai 2018 er no førehandsfastsett og skal starte i Sogn og Fjordane Tingrett måndag 27. august.