Intens kamp om assisterande rådmann

Terje Heggheim følte seg utfordra av politikarane i saka om assisterande rådmann.   Foto: Foto Eva Westvik

Nyheter

Det vart intens kamp om stillinga som assisterande rådmann i fellesnemda onsdag. Med leiaren si dobbeltstemme vart det bestemt å dra inn stillinga, men vågsøypolitikar Anett Berg (H) sørga for å anke avgjerda.