Ser på løsning for videre bruk av modulbygget

Ser på løsning: Formannskapet ber adminiistrasjonen se på mulige løsninger for videreføring av modulbygget. Arkivfoto 

Nyheter

Formannskapet i Vågsøy stilte seg enstemmig bak følgende vedtak når det gjelder en mulig videreføring av det såkalte modulbygget på Tennebø:

«I forbindelse med behov for regulering i området Nygårdstangen knyttet til fylling i vågen, ivaretakelse av erstatningsareal for parkering og tilrettelegging for videreføring av modulbygg styrkes investeringsprosjekt «Spesialhall for turn med 400.000 finansiert med ubrukte lånemidler. Administrasjonen skal se på løsning.

Bygget ble satt opp som en midlertidig løsning for elever og lærere mens nye Vågsøy ungdomsskole var under bygging. Nå mener politikerne i Vågsøy at det kan være en god idé å se på om det er mulig å la bygget bli stående der det er.