Vil jobbe for å få Stad og Kinn inn i Nordfjord Havn

Da PwC presenterte rapporten om framtidig organisering av havnedrift i Nordfjord og Flora, var politikerne i formannskapet opptatt av at en slik samlet vurdering av havnedriften ikke fikk fram de havnene som faktisk driver godt per i dag.

Kom med innspill: Formannskapspolitikerne mente rapporten fra PwC ikke ga et helt riktig bilde av havnesituasjonen ettersom konsulentselskapets mandat var å se havnene samlet. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

– Vi har gjort et arbeid der vi ser på status for Nordfjord Havn IKS, Flora Hamn KF, Bremanger Hamn og Eid hamneområde samlet, og det var ikke noe poeng å rangere gode og dårlige havner. Det var utenfor mandatet, sa Jan Flølo fra PwC.