Tidlegare styre held senteret ope på dugnad

Dei avsette styremedlemmene held ope Måløyraidsenteret. Det gjer dei mens klageprosessen til klagenemda held på.

held ope på dugnad: Det avsette styret held Måløyraidsenteret ope på dugnad fram til dei får svar på klagen dei skal sende til Stifelsesklagenemda. arkivfoto 

Nyheter

– Inntil vi får svar på klagen vi skal sende til Stiftelsesklagenemda, held vi ope som vanleg, seier Lars Kjølen frå det tidlegare styret.