Redda eldgammalt torvhus frå å ramle ned

Frå venstre Egil Brobakke, Jonny Svoren, Asbjørn Nore og Frank Hessevik. Arnvid Nore, tidlegare eigar av torvhuset, skar snora under opninga.  Foto: Privat

Nyheter

Ein gjeng karar har sveitta og streva i eitt år for å redde eit torvhus frå å ramle i hop. I helga fekk dei vellæte som løn for strevet.