Leiar:

«Sikra seg spesielle suvenirar»

Den siste tida er to store informasjonsskilt i vårt distrikt stolne. Foto: FJT-tipsar 

Det er leit dersom folk forsyner seg med vegskilt som er viktige ikon langs vegane.

Erling Wåge, redaktør
Nyheter

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende 5.juli: