Kommune- og fylkestingsvalet 2019:

Vil snu folketalsutviklinga

I ein artikkelserie som går gjennom heile sommaren og fram til kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september, vil Fjordenes Tidende presentere alle ordførarkandidatar og parti i kommunane vi dekker, samt partilistene på fylkesnivå.

Bremanger Arbeidarparti: Ordførarkandidat Anne Kristin Førde ønskjer å vere med å utvikle Bremanger kommune til den beste kommunen på vestkysten av Norge, som satsar langsiktig og lyttar til ungdomen om kva som skal til for at dei skal kome heim og etablere seg heimbygda si.  Foto: Privat

Nyheter

Namn: Anne Kristin Førde

Alder: 54 år

Bustad: Torvanger i Bremanger

Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar/Tillitsvald i Fagforbundet sidan 2006


Ordførarkandidat Anne Kristin Førde i Bremanger Arbeidarparti meiner ei sterkare satsing på ungdomen vil føre til tilflytting.

– Kvifor bør innbyggjarane i Bremanger stemme på ditt parti?

– Bremanger Ap har vedteke eit godt program som satsar på utvikling i heile kommunen. Vi ynskjer å jobbe tett saman med næringslivet for å prøve og snu folketalsutviklinga ved å skape kompetanse- arbeidsplassar for å tiltrekke oss ungdom. Vi har gode lære- og studentpraksisplassar, men må bli endå betre. Vi må tore å satse endå sterkare på dette området. På same tid må vi fortsette arbeidet for ein betre infrastruktur og styrking av pendlarmogelegheitene. Vi håpar og trur at dette på sikt vil vise att i positiv endring i folketalsutviklinga. Bremanger Ap har som mål å skape bulyst og trivsel.

– Kvifor vil du bli ordførar?

Fyrst av alt så ynskjer eg å bli ordførar fordi eg er så heldige at eg har så mange flinke listekandidatar med meg på laget mitt. Vidare fordi eg er ein engasjert person som har trua på at om vi torer å satse sterkare på ungdom så vil det generere tilflytting. Eg ynskjer å vere med å utvikle Bremanger kommune til den beste kommunen på vestkysten av Norge, som satsar langsiktig og lyttar til ungdomen om kva som skal til for at dei skal kome heim og etablere seg heimbygda si.

– Kva er det første du vil gjere som ordførar?

– Då lyt eg fyrst seie som Pippi: Det har eg ikkje prøvd før, så det trur eg sikkert eg kan klare. Etter mange år som tilsett i ulike sektorar i kommunen og 12 år som tillitsvald Fagforbundet så er eg ganske trygg på at eg har rimeleg god oversikt på den kommunale drifta, og alle arbeidsplassar. Arbeidsplassane kjenner eg heldigvis godt til, så etter ei oppdatering her vil eg på rundtur til bedriftene i privat sektor, deretter så treng eg ei god innføring i kraftnæringa vår.

– Kven vil ditt parti samarbeide med etter valet?

– Bremanger Ap har ikkje teke eit endeleg standpunkt, t men vi håpar at vi kan få til eit samarbeid med dei raud-grøne partia, då vi tenkjer at det er dei som i utgangspunktet står oss nærast politisk sett. Det viktigaste for oss er at innbyggarane som går til vallokalet for å stemme skal vere trygge på at det fleirtalet av innbyggjarane stemmer på, og den politikken folket vil ha, også skal spegle att den politiske styringa i kommunen etter valet. Det partiet som får flest stemmer, og som er størst bør også ha ordførarvervet.

– Kva meiner du om ei framtidig samanslåing med Kinn?

– Ei kommunesamanslåing vil etter mitt og Bremanger Ap sitt syn føre til ei sentralisering med store utfordringar for samordning av tenester og liten vekst. Eg ser ikkje på dette som tenleg for å skape den tilflyttinga vi treng i Bremanger kommune.

– Kva er det beste med Bremanger kommune?

– Folket, tryggleiken, gode tenester for gamal og ung. Sist men ikkje minst naturen vår.

– Kva likar du å gjere på fritida?

– Eg går på fotballkampar og Bremanger IL er sjølvsagt favoritten, men eg seier heller ikkje nei til ein fotballkamp på Emirates Stadium. Eg likar godt å gå på konsertar eller ei dansetilstelling då eg er glad i å danse. Ein fjelltur i ny og ne høyrer med, og kjekke stunder med familien og venner set eg stor pris på. Så reiser eg på klubbtur anna kvart år med klubbdamene mine gjennom mange år, dette er prikken over i-en.

– Kven ville du invitert med deg på jordomsegling og kvifor?

– Då ville eg utan tvil teke med meg sambuaren min som eg har hatt i over 30 år!

– Kva er ein perfekt kveld for deg og kvifor?

– Det er utan tvil ein kveld med familie eller venner der vi kosar oss med nykokte krabber med eit glas kvitvin til.

– Kva høyrer du på i bilen?

– I bil høyrer eg på mykje, men Eva Weel Skram, Beth Hart, Vamp, John Fogerty, Creedence og Kim Larsen er nokre av favorittane.

Partiet sine viktigaste saker:

At kommunen og næringslivet i fellesskap klarar å utvikle attraktive arbeidsplassar

Byggeklare tomter og hus til å leige

Betre infrastruktur og gode pendlarruter

Slik ser heile Bremanger Arbeiderparti si liste ut:

1 Anne Kristin Førde 1965
2 Per Helge Eikeland 1956
3 Espen Sortevik 1960
4 Monica Liseth Hauge 1971
5 Thomas Synnevåg Øvstedal 1982
6 Nina Klara Grotle 1962
7 Julie Rakland Hagen 1996
8 Nils Jørgen Sagebø 1964
9 Aud Berit Mulelid 1965
10 Bjarte Myklebust 1986
11 Frank Midtbø 1966
12 Gunnar Styve 1970
13 Ingvild Vagstad Øvstedal 1982
14 Bjørnar Arnkjell Ånnevik Førde 1959
15 Svein Klævold 1973
16 Jan Børge Monsen 1972
17 Ellen Oline Isane 1970
18 Knut Sande 1958
19 Kristine Aksnes Lyngbø 1998
20 Charlotte Lena Førde 1995
21 Arild Naustdal 1981
22 Hans Rune Strandos 1957
23 Leo Husabø Holm Cirotzki 1970
24 Wenche Marie Johannessen 1983
25 Ronja Wictoria Strandberg 1999
26 Elise Bjarkøy Rylandsholm 1989
27 Alf Stokkenes 1945