Mener media må skjerpe seg

Måker er blant de dyrene som er mest utsatt for mishandling, ifølge dyrevernorganisasjonen Dyrenes Rett.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening  

Nyheter

De reagerer på at måker ofte omtales som «aggressive og hissige».

- Måkene omtales gjerne som "aggressive og hissige" og endatil som "terrorister" når de bare beskytter sine små, slik alle gode foreldre gjør, sier Jenny Rolness i organisasjonen.

Måkene har fått ungene ut av reiret og sirkuset er i gang. Media slår stort opp om folk som føler seg truet av måker på under ett kilo, når måkeforeldre fortvilet prøver å beskytte de små nøstene på bakken. Det er en stressende oppgave i en by med mange mennesker, biler, hunder og katter. Uten disse skinnangrepene ville ikke måkeungene overlevd den første dagen ute av reiret, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

De mener vi har satt måkene i en vanskelig situasjon på grunn av overfiske, klimaendring, miljøgifter, forstyrrelser og rømt mink.

- Måkene er avhengige av tobis og annen overflatefisk som tråles opp til fôr i oppdrettsnæringen.. I tillegg er det forbud mot utkast av bifangst og restråstoff etter fisket, slik at det blir enda mindre mat på måker og andre sjøfugler. 7 av 10 måkearter som hekker i Norge er rødlista.  Alle artene er totalfreda på grunn av langvarig tilbakegang.

I kjølvannet av de negative måkesakene kommer ofte mishandlingssakene. Bare to dager etter en sak på NRK der måkene fikk gjennomgå verbalt, ble et måkereir med unger sprayet med byggskum. Vi ser en sammenheng. Media må være sitt ansvar bevisst og ikke bidra til måkeplaging, mener Dyrenes Rett.

Vi får skylde oss selv for at måkene er tvunget til å søke overlevelse på avfall i byene. Vår grådighet er blitt måkenes sult. Skal fuglefjellene langs kysten igjen bli fylt med liv må overfisket stoppes. Inntil videre må vi hjelpe måkene så godt vi kan. Det kan skje ved å tilrettelegge for hekking på trygge steder, mate måkene på usjenerte steder, vise toleranse for dem og slutte å hetse dem, understreker Rolness.