Vil prøve å stoppe utbygginga

Seier ja: Stein Robert Osdal, ordførar i Selje, fortel at Selje kommune framleis er positive til utbygging av vindkraftverk på Stad, men at det ikkje vil støtte etablering av fleire kraftverk enn Okla. Kommunen har også sagt ja til ei eventuell utviding av Okla vindkraftverk. Visualisering: Vestavind Kraft 

Nyheter

I 2015 fekk Vestavind Kraft AS konsesjon til Okla Vindkraftverk på Stad. No har ei motstandsgruppe på Facebook på få dagar sanka 500 medlemmar.