Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Vil sørge for betre tenester

– Det viktigaste vi gjer i åra som kjem er å etablere Kinn kommune og sørgje for at tenestetilbodet vårt er godt og vi får ut effektane av samanslåinga. Folk skal oppleve at tenestene vert betre, seier ordførarkandidat Ola Teigen. Her saman med 2.-kandidat Tove Lill Refvik Volle. Arkivfoto: Bjørn Erik Drabløs 

Nyheter

Namn: Ola Teigen

Alder: 46

Bustad: Florø

Yrke: Murar

– Folk skal oppleve at tenestene vert betre, seier ordførarkandidat Ola Teigen i Kinn Arbeidar- parti om dei komande åra i Kinn.

– Kva er det beste med ditt parti?

– Arbeidarpartiet bygger samfunn for alle med små forskjellar mellom folk. Alle skal ha tilgang til arbeid, skule og helsehjelp den dagen dei treng det.

– Kvifor vil du bli ordførar?

– Fordi vi har brukt 4 år på å bygge eit sterkare kystfellesskap, eit arbeid som eg vil fortsette å bygge. Med Måløy og Florø i front vil vi gjere kysten til det tyngdepunktet vi har snakka om i snart 60 år. Vi er godt i gang og med kystsamarbeid innan Friluftsrådet, samarbeid om kystvegen, turisme. Til hausten skal vi styrke næringssamarbeidet mellom kystkommunane frå Gulen til Selje.

– Kva er det første du vil gjere som ordførar?

– Det viktigaste vi gjer i åra som kjem er å etablere Kinn kommune og sørgje for at tenestetilbodet vårt er godt og vi får ut effektane av samanslåinga. Folk skal oppleve at tenestene vert betre.

– Kven vil ditt parti samarbeide med etter valet?

– Eg vil snakke med alle etter valet. Det viktige er at samarbeidspartia har ein felles forståing om at vi skal bygge Kinn til det beste for innbyggarane.

– Kva blir det beste med Kinn kommune?

– Vi har så uendeleg mykje bra i Kinn kommune. Natur, gode tenester, eit flott næringsliv, men det beste er alle menneska som bur her. Her er det rikeleg med engasjement, pågangsmot, kreativitet og patriotisme. Skal vi skape gode samfunn så er det enkeltmenneska sin innsats og engasjement den viktigaste faktoren.

– Kva blir det mest utfordrande med Kinn kommune?

– Kinn arvar to kommunar som i år og i sine økonomiplanar brukar litt meir pengar enn det som bra er. Dette blir nok tema i haust både i Flora og Vågsøy kommune, men Kinn må vidareføre arbeidet med å effektivisere. Men her er vi godt i gong og vi har mange flinke folk på rådhuset i Måløy og Florø så dette får vi til.

– Kva likar du å gjere på fritida?

– Fritid har eg dessverre lite av i min kvardag, men eg prøver å sjå til familien, trene litt og innimellom reise vekk for å kople av. Turar til europeiske storbyar med kona og Emil er kjekt. Så har båten kona kjøpte i fjor ført til at vi kan besøke den fantastiske skjærgården vår på få minutt. Ein fjelltur på Hatlesetnipa eller ein tur til Skongsnes er også god avkopling.

– Kven ville du invitert med deg på jordomsegling?

– Ville aldri utsett nokon for noko slikt. Å kople ut kvardagen og samfunnslivet så lenge ville gjort meg usedvanleg rastlaus og sikkert vanskeleg å vere saman med.

– Kva er ein perfekt kveld for deg?

– Den kan vere så mangt. Men i sommar har vi tre i huset fått nokre fine kveldar på verandaen. Ei flaske tørr kvitvin og tanken på at morgondagen ikkje har ein einaste plan med seg, har eg sett stor pris på.

– Kva høyrer du på i bilen?

– Nyhende eller musikk. Helst metall.

Kinn Arbeidarparti sine viktigaste saker:

Bygge kystfellesskapet. Få etablert Kinn og få med kystkommunane på tettare samarbeid.

Alle skal ha rett til likeverdige, offentlege tenester uavhengig av bustad og løn

Verdiskaping og næringsutvikling. Oppdaterte planar, næringsareal og verkemiddelapparat.

Slik ser heile lista til Kinn Arbeidarparti ut:

1 Ola Teigen 1973 Florø

2 Tove Lill Refvik Volle 1971 Raudeberg

3 Leif Magne Gil 1977 Holvik

4 Silje Ø. Standal 1983 Eikefjord

5 Ronny Cassels 1973 Florø

6 Stine Kråknes Øverlid 1984 Raudeberg

7 Lars Terje Standal 1957 Eikefjord

8 Terese Gjerde 1984 Holvik

9 Anders Ole Sunnarbik 1963 Eikefjord

10 Bente Nygård 1971 Florø

11 Hilmar Kråkenes 1978 Deknepollen

12 Thea Louise Esp 2000 AUF

13 Kim Gunnar Jensen 1982 Florø

14 Nina Merete Gjerdset 1977 Florø

15 Petter Refsnes 1954 Florø

16 Doris Christensen 1969 Deknepollen

17 Geir Nygårde 1951 Deknepollen

18 Inger Strand Kvalheim 1975 Måløy

19 Janne Kaarbø 1969 Florø

20 Roy André Berg 1974 Florø

21 Åge Larsen 1946 Florø

22 Helen Hjertaas 1967 Holvik

23 Harry Arvid Øvstedal 1942 Måløy

24 Laila Schult 1946 Måløy

25 Holger Aasen 1956 Florø

26 Karin Fjære 1955 Holvik

27 Majed A. Alkhaldi 1982 Florø

28 Kari Morvik 1952 Deknepollen

29 Ralf Einar Johannessen 1955 Florø

30 Endre Sekse 1962 Måløy

31 Turid Strand 1952 Måløy

32 Per Christian Kjørlaug 1974 Florø

33 Elvida Grabus 1971 Måløy

34 Per Grov 1948 Florø

35 Elna Berge 1956 Florø

36 Asbjørn Kjell Sørdal 1954 Eikefjord

37 Linda Helgås 1970 Svanøy