Her kan du lese intervju med ordførarkandidatane

Nyheter

I ein artikkelserie som går gjennom heile sommaren og fram til kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september, vil Fjordenes Tidende presentere alle ordførarkandidatar og parti i kommunane vi dekker, samt partilistene på fylkesnivå.

Her kan du lese alle intervju som har vore på trykk i Fjordenes Tidende og på fjt.no.

Kinn kommune

Marie Kristine Øverås Jensen, Kinn SV: Vil sjå kommunen frå innbyggjarane sitt perspektiv

Sidsel Kongsvik, Kinn Senterparti: Finn ikkje fordelar med Kinn

Morten Hagen, Kinn Høgre: Vil sette fokus på samferdsle

Mindor Tonheim, Partiet De Kristne Kinn: Har trua på folket i Kinn kommune

Geir Oldeide, Kinn Raudt: Samarbeider med dei fleste parti – om det er det som skal til for å sikre gode løysingar

Odd Bovim, Miljøpartiet de Grønne i Kinn: Vil alltid sette miljøet først

Ola Teigen, Kinn Arbeidarparti: Vil sørge for betre tenester

Jacob Nødseth, Kinn Venstre: Vil sette dagsorden

Gustav Johan Nydal, Kinn KrF: Meiner naboen må med

Frank Willy Djuvik, Kinn Frp: Vil stå på for kysten

Bremanger kommune

Magne Kjerpeseth, Bremanger Senterparti: Ser ikkje fordelar med Kinn

Anne Kristin Førde, Bremanger Arbeidarparti: Vil snu folketalsutviklinga

Svein Olav Senneset, Bremanger Venstre: – Vi er partiet som kan ta kommunen i ei ny retning

Elisabeth Birkeland Hatlenes, Bremanger Høgre: – Vi skal stå åleine

Norvall Klungresæter, Bremanger SV: Vil ta klimakampen no

Rune Nordbotten, Bremanger KrF: – Vi må jobbe som eit lag

Stad kommune

Siri Sandvik, Stad Arbeidarparti: Trur lånegjelda blir utfordrande

Geir Årvik, Stad Høgre: Vil halde på skulestrukturen

Alfred Bjørlo, Stad Venstre: – Vi må gjere oss attraktive

Anfinn Sjåstad, Stad Frp: Vil fjerne eigedomsskatten

Ronald Dalsbø, Stad KrF: Vil ta godt vare på dei svakaste i samfunnet

Paul Jacob Helgesen, Stad Senterparti: Vil at alle skal vere inkludert

Håkon Sjåstad, Stad SV: Vil jobbe for gul stripe