Meiner ein bør innrømme feil

Vigdis Amdam (24) er glad for at kommunen vil utsetje fristen om innspill på endringar i MTA-planen, men meiner det burde vore gjort meir for å stoppe Okla vindkraftverk.

Vigdis Amdam(24) er glad for at kommunen vil utsetje fristen om innspill på endringar i MTA-planen, men meiner det burde vore gjort meir for å stoppe Okla vindkraftverk. Foto: Julianne Flølo  

Nyheter

Gjennom sommaren har engasjementet mot vindkraftverket på Stad vakse. I tillegg til ei motstandsgruppe på Facebook med rundt 2750 medlemmar, er det også oppretta ei sak på minsak.no, med mål om at Okla-saka skal takast opp til behandling på nytt.