Vedtok å søke om utsett frist

Planlagde Okla vindkraftverk stod på agendaen då formannskapet i Selje kommune møttest til ekstraordinært møte.

Eit samrøystes formannskap vedtok å ta forslaget til etterretning, og vil no sende initiativet vidare til administrasjonen for utgreiing. Deretter skal saka opp i formannskapet 26. september, og deretter behandlast i kommenstyret 9. oktober. Foto: Julianne Flølo  

Nyheter

– For å vere brutal, så kjem engasjementet mot Okla for seint.