Næringsbygget klart 1. januar:

No startar salet av 34 heilt nye leilegheiter

Bygginga av det 2.200 kvadratmeter store næringsbygget i Deknepollen er i rute til Mowi flyttar inn 1. januar. Og rett over jul er planen å setje i gang bygging av leilegheiter i området mot sjøen.
Nyheter

Dei neste månadene og åra kjem det til å skje mykje på den 19 mål store tomta Toyota Nordfjord og Førde eig i området mellom rv15, vegen til Trollebø og sjøen. Området er eit av dei store utviklingsområda i Vågsøy for tida, med bilverksemda til Solvang-familien som motor i utviklinga.