Spelte inn kommunevis oppteljing før fristen gjekk ut

Geir Oldeide (Raudt) reagerer på at leiar i valnemnda Jan Henrik Nygård (V) seier at Oldeide var for seint ute med å spele inn ønskje om kommunevis oppteljing under haustens val.
Nyheter

– Dette stemmer ikkje, seier Oldeide.