– Ein må klare å tenke på fleire ting samstundes

Karianne Torvanger (Kinn Ap) meiner eit utvida ungdomskort ikkje hindrar ein i samstundes å arbeide for eit betre kollektivtilbod.
Nyheter

Bakgrunnen for Torvanger sitt utspel er ordførarkandidat Morten Hagen (H) sine utsagn om at han og partiet hans heller vil arbeide for eit betre kollektivtilbod, enn å utvide ungdomskortet til også å gjelde 23-åringar.