Leiar:

– Krangelen om Kinn fører til mindre fokus på politiske prioriteringar

– Utfordringa med Kinn-krangelen er at tenestene til innbyggarane og politiske prioriteringar har mindre fokus, heiter det mellom anna i denne leiarartikkelen. Her ser vi Jacob Nødseth (f.v.), Nils Myklebust og Ola Teigen i eit møte i fellesnemda for Kinn.   Foto: Svanhild Breidalen

Krangelen om Kinn fører til mindre fokus på politiske prioriteringar.

Erling Wåge, redaktør
Nyheter

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 20. august.