Får ikkje utsett frist

Selje kommune får ikkje utsett fristen for å kome med innspel til endra MTA-plan for Okla vindkraftverk.

Selje kommune får ikkje utsett fristen for å kome med innspel til endra MTA-plan for Okla vindkraftverk. Foto: Julianne Flølo  

Nyheter

Etter eit ekstraordinært formannskapsmøte 13. juli var det eit samrøystes formannskap som vedtok å søke om utsett frist, på bakgrunn av sterkt engasjement lokalt, i tillegg til at fristen for innspel var lagt til fellesferien. Fristen var sett til 19. august.