Meiner det ikkje er nødvendig å setje frist

Frode Hovland i fylkeskommunen seier dei ikkje vil gi Vågsøy kommune frist for å svare på påstanden om Blom sitt oppdrettsanlegg utanfor Silda.

Anlegget som er gitt løyve til vil ligge utanfor Silda. Illustrasjon: Nordwest 3d 

Nyheter

For over to månadar sidan bad Sogn og Fjordane fylkeskommune Vågsøy kommune om ein uttale til ei klage frå grunneigarar på Silda. Klagen omhandla løyvet som er gitt til det planlagde oppdrettsanlegget utanfor øya. No har klagarane sendt purring til fylkeskommunen, og bedt dei om å setje frist for svar.