Vil høyre på folket i vindkraftsaka

Bremanger Høgre ønskjer å sjå på moglege løysingar for å få stoppe utbygging av konsesjonen på Bremangerlandet.
Nyheter

Det skriv partiet på si Facebook-side.