Ferietid:

– Målet var å segle jorda rundt, men vi likte oss betre i land enn på sjøen

Nyheter

Namn: Jostein Eimhjellen