Er einige om å stanse arbeidsrettssaka midlertidig

Arbeidsrettssaka som den oppsagde daglege leiaren ved Måløyraidsenteret har varsla er mellombels stansa.

Arbeidsrettssaka som den oppsagde daglege leiaren ved Måløyraidsenteret har varsla er mellombels stansa. arkivfoto: Marianne solheim rotihaug  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Det stadfestar Pål Kjærstad som er forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, der den daglege leiaren er organisert til Fjordenes Tidende.