Presenterte løsning for hurtigbåt med nullutslipp

Stadt Towing Tank har vært del av en gruppe som nå har lagt fram forslag til en hurtigbåt med nullutslipp.

Stadt Towing Tank har vært del av en gruppe som nylig la fram sitt forslag til en hurtigbåt med nullutslipp. Beregninger og analyser har vært utført i testtanken.   Foto: Privat

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune mottok denne uken resultatene fra et utviklingsprosjekt der visjonen har vært å «..initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere».  En av de fem gruppene som har hatt utviklingskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune er Transportutvikling. Under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til gruppen.
– Vårt konsortium er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, drift og bygging av hurtigbåter sier Stig Nerdal.
I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.