Inviterer til konferanse om kystens framtid

I forbindelse med regionreformen som trer i kraft 1. januar og overføringen av fiskerihavnene fra Kystverket til den nye regionene inviterer Sogn og Fjordane Fiskarlag til konferanse på Iglandsvik Næringspark i Bremanger.

Jarl-Magne Silden (i midten), leiar i Sogn og Fjordane fiskarlag og Henriette Skaar, som er dagleg leiar i fiskarlaget, inviterer til konferanse om kystens framtid. Fiskeriminister Harald T. Nesvik (t.v.) kommer ikke denne gangen. Bildet er fra hans siste besøk her i regionen. Foto: Frithjof Silden 

Nyheter

Konferansen blir arrangert 17. og 18. september. Her vil blant annet stortingsmeldingen om kvotesystemet i fiskeriene være på agendaen.

– Målgruppen for konferansen er aktive fiskere, andre næringsaktører, samt forvaltning og de politiske miljøene, forklarer daglig leder i fiskarlaget Henriette Skaar.

Til å holde innlegg om kvotemeldingen kommer advokat Bjørn Sørgård fra advokatfirmaet Haavind, administrerende direktør i Fiskebåt Audun Maråk og daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Erik Henriksen.

Under temaet om fiskerihavnene kommer landsstyremedlem Geir Magne Røys, Bård Sandal som er fylkesdirektør i regional utvikling i Hordaland og påtroppende fylkesdirektør for innovasjon og næring i nye Vestland, samt stortingsrepresentant for Høyre, Tom Christer Nilsen.

Bedriftsrådgiver Steinar Ryland i Sparebanken Sogn og Fjordane skal holde innlegg om fiskerinæringens betydning for kysten.

– Det vi håper å oppnå med denne konferansen er at lokale og sentrale politikere skal forstå hvor viktig denne næringen er for kystsamfunnene, sier Skaar.