Valdeltakinga har auka i dei fleste kommunar, og spesielt i denne

Jamt over ser ein auka valdeltaking i kommunane Fjordenes Tidende dekker. Men Bremanger skil seg ut – der går valdeltakinga opp med nær 7 prosentpoeng.

Tellekorpset: Saman med valstyret passa Hilde Jenssen Midtbø (t.v.) og Stine Senneset i Bremanger kommune på at alt gjekk riktig føre seg under opptellina. Foto: Ingrid Haugen 

Nyheter

I år har 67,4 prosent av dei stemmeføre i Bremanger stemt i kommunevalet. Det er ei auke frå 60,5 prosent ved førre val i 2015.