Vil ha avklaring frå Kinn på deira rolle i rådet

Nordfjordrådet ønsker at Kinn kommune snarast tek stilling til si rolle i Nordfjordrådet. Det er per i dag ikkje noko avklaring på kva den nye kommunen tenker om medlemskap.

Nordfjordrådet ønsker at Kinn kommune snarast tek stilling til si rolle i Nordfjordrådet. Det er per i dag ikkje noko avklaring på kva den nye kommunen tenker om medlemskap. Foto: Marianne S. Rotihaug 

Nyheter

Det må også avklarast om Bremanger skal delta på same vilkår som tidlegare.