Lokale bedrifter stilte til speed-date med ungdommene på marin karrieredag

– Dette er den beste rekrutteringsarenaen her i regionen

Marin karrieredag ble arrangert for første gang 12. september i Nordfjordhallen. Her fikk 220 elever og studenter bli bedre kjent med lokale bedrifter innen marin og maritim næring.
Nyheter

– Vi arrangerte denne dagen for å skape en møteplass mellom skole og bedrift, forteller Mona Bakke Svarstad, prosjektleder for akvakulturutdanning ved Måløy vidaregåande skule.