Meiner ordføraravtalen ikkje er noko avtale

Tom André Hopland. Foto: Fjordenes Tidende. 

Nyheter

Nyvald kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, Tom André Hopland, nektar å signere samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet fordi den er for uklar og fordi dette med å lytte til folket er vatna ut.