I dag får Kinn-politikarane Måløyraidsenter-saka på bordet

Onsdag 9. oktober held Kinn kommune sitt første formannskapsmøte, og av ei kort saksliste på fem saker er tre av sakene Vågsøy-saker.

Onsdag 9. oktober held Kinn kommune sitt første formannskapsmøte, og av ei kort saksliste på fem saker er tre av sakene Vågsøy-saker. Foto: Erling Wåge 

Nyheter

Sakene dei skal ta opp er Måløyraidsenteret sine økonomiske problem, organisering og val av styre til Nordfjordbadet og eventuelt godkjenne løyvinga på 1 million kroner til rassikring og oppgradering av stien ut til Hendanes fyr.