Behandles i Kinn formannskap i dag:

Presiserte hva de ville være med og spleise på rundt det gamle fyret

Kommunestyret i Vågsøy stilte seg også positive til å være med og betale på en oppgradering av stien til Hendanes fyr. Men vedtaket ble presisert så det ikke kunne misforstås.

Presisering: Kommunestyret vil bevilge penger til Hendanes fyr, men presiserer at det er til vegen, rekkverk og rassikring. Arkivfoto 

Nyheter

– Vi presiserer framlegget til vedtaket til at det lyder «midlene skal øremerkes utbedring av veg, rekkverk, samt rassikring, og forutsetter at Kystverket fullfinansierer utbedring av veg, rekkverk, samt rassikring», sa ordfører Kristin Maurstad (Ap).