– Utbygging av breiband er i dag like viktig som utbygging av elektrisk kraft var i si tid

Eit samrøystes fylkesting slutta seg til framlegget frå Sp, Ap, Krf, V, SV og MDG om å løyve ti millionar kroner ekstra til breibandsutbygging i Sogn og Fjordane.

– Breiband er i dag heilt avgjerande for busetnad og næringsutvikling, seier Sigurd Reksnes (Sp). Her med Siri Sandvik (Ap).   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Dette er med å sikrar ei vidare utbygging av breiband i store delar av fylket vårt, seier gruppeleiar for Senterpartiet Sigurd Reksnes i ei pressemelding, og held fram: