Ber NVE vurdere konsesjonen på nytt

Etter ein lang debatt sa politikarane i Selje kommunestyre samrøystes at dei ønskjer at NVE vurderer konsesjonen på Okla på nytt,
Nyheter

Det vart tidleg klart at dei fleste kommunestyrerepresentantane var for at ein skulle be NVE sjå på konsesjonen for Okla på nytt.