Kjøpesenterforskrifta i fylkestinget:

Kjempa Vågsøy si sak og fekk gjennomslag for å kunne ha fleire sentrum i ein kommune

Administrasjonen hadde i utgangspunktet avvist Vågsøy si høyringsuttale om at det måtte vere lov ti å etablere fleire sentrum i ein kommune, og innstilte på at det berre skulle kunne etablerast eitt sentrum som avgrensa seg til 800 meter gangavstand frå ein ende til ein annan.

Administrasjonen hadde i utgangspunktet avvist Vågsøy si høyringsuttale om at det måtte vere lov ti å etablere fleire sentrum i ein kommune, og innstilte på at det berre skulle kunne etablerast eitt sentrum som avgrensa seg til 800 meter gangavstand frå ein ende til ein annan. Arkivfoto  Foto: Sindre Blålid Kvalheim

Nyheter

Fylkestinget handsama 8. oktober «Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter (handelsføresegn med retningslinjer)», eller den såkalla «kjøpesenterforskrifta».