Inviterer bispedømme til å delta i arbeidet på øya

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til eit prosjekt for å gjere klosterskatten på Selja betre kjent og inviterer no biskopen i Bjørgvin inn i styringsgruppa for prosjektet.
Nyheter

Hovudutval for næring og kultur gjorde vedtak i saka 1. oktober. I etterkant kom det enkelte reaksjonar på ordval i ein konsulentrapport fylkeskommunen hadde bestilt frå PwC.