Diskuterte grensejusteringa for Bryggja bak lukka dører

Formannskapet valde torsdag å unnta både orienteringa og diskusjonen rundt drøftingssaka om grensejusteringa til Bryggja.    Foto: Svanhidl Breidalen

Nyheter

Formannskapet valde torsdag å lukke både orienteringa og diskusjonen rundt drøftingssaka om grensejusteringa til Bryggja.