Sjekk kven som har etablert nye selskap

Fjordenes Tidende presenterer dei nye lokale selskapa som er registrert i føretaksregisteret dei siste vekene.

Sverre Søraa er styreleiar i det nystarta selskapet Agile Logistics AS.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter
Nyregistreringar

AGILE LOGISTICS AS (16. september 2019)