Vurderer å gå saman med andre samanslåingskommunar for å fronte det urimelege overfor styresmaktene

- Bør vi lage eit nettverk av samanslåingskommunar, spør rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune i fredagsbrevet sitt.

- Bør vi lage eit nettverk av samanslåingskommunar, spør rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune i fredagsbrevet sitt.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

- Eg ser at fleire av samanslåingskommunane opplever at økonomien vert noko anna enn det som vart førespegla i forkant av vedtak om fusjonering. Isolert sett meiner eg kommunesamanslåing er rett, men det byggjer på ein føresetnad om at det skal løne seg, seier han, og peikar på at ingen samanslegne kommunar kan leve av gode  eingangsstønader.